Podcast
Blog
Bookcast
Organisatie ontwikkeling

Motivatie: Verpletter sleur met Autonomie, Meesterschap en Purpose

Daniel Pink is geen gedragswetenschapper. Hij is een jurist die zijn weg vond in de wereld van motivatie. Pink schreef speeches voor Al Gore en anderen. Zijn boek Drive is een echte klassieker en heeft een grote impact gehad op hoe we naar motivatie kijken. Vooral in de wereld van L&D.

Pink introduceert drie cruciale elementen voor motivatie: autonomie, meesterschap en zingeving.
Als deze elementen allemaal aanwezig zijn dan ben je gemotiveerd.

Autonomie: Zelf aan het Roer
Autonomie gaat over zelfsturend zijn. Zelf beslissingen maken. Voor trainers betekent dit: geef deelnemers ruimte. Laat ze keuzes maken in hun leerproces. Welke werkvormen vinden ze het meest relevant? Welke onderdelen van de training willen ze verdiepen? Dit verhoogt hun betrokkenheid en motivatie enorm.

Meesterschap: Elke Dag Een Stapje Beter
Meesterschap draait om beter worden. Het gevoel van vooruitgang. Onderzoek op Harvard wijst uit: mensen zijn gelukkiger op dagen waarop ze vooruitgang boeken. Voor trainers betekent dit: ontwerp leertrajecten met kleine successen. Geef uitdagingen die net binnen bereik liggen. Zo voelen deelnemers constant dat ze groeien.

Zingeving: Het Grotere Geheel
Zingeving is het gevoel dat je werk ertoe doet. Het is deelvan iets groters. Zorg dat deelnemers begrijpen hoe hun inspanningen bijdragen.Vertel verhalen. Geef voorbeelden. Koppel trainingsdoelen aan de bredere missievan de organisatie. Aan het mooier maken van onze vaak grimmige wereld.

Praktische Toepassing in Trainingen en L&D
Vraag jezelf: hoeveel autonomie geef ik mijn deelnemers?Laat ze kiezen welke onderwerpen ze willen verkennen. Zorg voor voortdurende groei door regelmatige feedback. Vier successen. Laat ze zien hoe hun werk bijdraagt aan een groter doel.

En die bonus dan?
Wist je dat bonusregelingen creativiteit doden? Onderzoek toont aan dat financiële prikkels vaak averechts werken bij creatieve taken.Een klassiek voorbeeld is het 'candle problem'. Deelnemers moeten een kaars op een kurk bord bevestigen zonder dat het kaarsvet op de tafel drupt. Ze krijgen een doosje lucifers en punaises.

Een groep kreeg gewoon de opdracht. Een andere groep kreeg een financiële beloning voor snelheid. Wat bleek? De groep zonder beloning presteerde beter. Ze waren creatiever en sneller. De druk van financiële beloningen blokkeert dus creatief denken.

Dit geldt ook voor andere taken die complex denken vereisen.Bij handmatig werk kan een bonus zeker motiveren. Maar zodra je hersenen echtmoeten werken, werkt geld tegen je. Financiële prikkels kunnen zelfs prestatiesschaden. Slimmer werken en creatieve oplossingen vinden lukt beter zonder dedruk van een bonus.

Dus, wil je creativiteit stimuleren? Laat die bonusregeling dan achterwege. Focus op autonomie, meesterschap en zingeving. Dat werkt veel beter.

Kritiek en Realiteitscheck
Er is ook kritiek op Pink's werk. Sommigen vinden zijn conclusies te eenvoudig. Het model is niet altijd toepasbaar. In hiërarchische of strikt gereguleerde omgevingen is autonomie natuurlijk een beetje lastig.Niet iedereen wordt gedreven door intrinsieke motivatie. Sommige mensen willen gewoon hun werk doen en naar huis gaan.

Drive biedt waardevolle inzichten voorL&D-professionals. Het helpt ons te begrijpen wat mensen motiveert. En hoe we trainingen daarop afstemmen. Door autonomie, meesterschap en zingeving centraal te stellen, verhogen betrokkenheid en tevredenheid. En daarmee de effectiviteit van onze leertrajecten.

Wees geen lor, bestel het boek van Daniel Pink! 

Jeanne

Podcast
Blog
Bookcast
Organisatie ontwikkeling

#

192

Motivatie: Verpletter sleur met Autonomie, Meesterschap en Purpose

6/7/2024
34 min